Mariveles Mental Wellness and General Hospital Website

Welcome to MMWGH Website

The Mariveles Mental Wellness and General Hospital is a retained Government Hospital under the Department of Health, classified as Custodial Psychiatric Care Facility, with 500 authorized bed capacity.

Quality Policy

The Mariveles Mental Wellness and General Hospital is committed to provide affordable and quality mental and medical health care with Integrity, Innovation, Inclusivity, Compassion, Excellence and Responsiveness.
We shall ensure compliance with statutory and regulatory requirements.
We pledge to continually improve our Quality Management System to exceed our clients' satisfaction.

Location

It is located at the seaside town of Mariveles, province of Bataan, about 170 kilometers from Manila. It can be reached by land transportation through the Olongapo-Gapan road or Subic-Clark Tarlac Expressway and Roman Highway in approximately 3 hours time.

PARA SA KAALAMAN NG PUBLIKO

Mula sa pamunuan ng Mariveles Mental Wellness and General Hospital, ipinababatid sa publiko ang mga sumusunod na alituntunin bilang pagtugon sa pagdeklara ng “Code Red Sub-Level 2” ng Department of Health:
Code Red Sub-Level 2

- Pansamantalang pinagbabawal ang pagdalaw ng kamag-anak sa mga naka-“confine” sa ospital. Ang papayagan lamang pong pumasok ay ang mga naabisuhan ng Social Worker;
- Lahat ng papasok ay dapat magsuot ng face mask para sa proteksyon/magdala po ng sariling mask;
- Sa magpapakonsulta o magbabantay sa ACIU, isang kamag-anak kada isang pasyente ang papayagang makapasok. Kung maraming kasama, manatali na lamang po sa sasakyan sa labas ng ospital;
- Pansamantalang pinagbabawal ang pagdadala ng pagkain ng pasyente mula sa labas;
- Sa iba pang pangangailangan, makipag-ugnayan muna sa aming PACD staff;
Ito po ay pansamantalang ipatutupad ng ospital hanggang sa bumuti ang sitwasyon. Hinihingi po namin ang inyong lubos na pang-unawa at kooperasyon.
Maraming Salamat po!